ดูเต่า 24 ชั่วโมง (LIVE) : Waiprib Studio Limited Partnership